Blog

EMDR Nedir? Nasıl Uygulanır?

EMDR

Depresyon, travma sonrası stres ve fobi gibi birçok psikolojik sorunda her geçen gün yaygın olarak kullanılan EMDR, yenilikçi psikoterapi yaklaşımlarından biridir. 1987 yılında Dr. Francine Shapiro’nun, göz hareketlerinden yola çıkarak kişideki rahatsız edici düşünce ve eylemlerin şiddetinin azaltılabileceğini gösteren çalışmalarına dayanır. Bu nedenle EMDR açılımı Türkçe’de “Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olarak da ifade edilir. Peki her yaş grubunda kullanılabilen zararsız ve etkili bir psikoterapi yaklaşımı olan EMDR terapisi nedir ve faydaları nelerdir?

EMDR Terapi Nedir?

EMDR

EMDR veya diğer adıyla Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kişiyi kendi başına kurtulamadığı rahatsız edici düşüncelerden ve kötü ruh halinde arındırmayı hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Yakın zaman önce keşfedilen EMDR terapisi, geçmişte yaşanan ve etkisinden hala çıkılamayan anı, huzursuzluk ve olayların etkisinden çıkmaya yardımcı olur. Bunu ise göz hareketlerinin kontrolü ile sağlamaya çalışır.

Modern ve etkili bir psikoterapi olan EMDR terapi yöntemi, zihindeki eski anılara ait bilgilere erişerek yeniden işleme alır. Böylece kişide depolanan rahatsız edici hafızaya karşı ilk başta duyarsızlaştırma oluşturmayı, sonrasında ise yeni farkındalık ve bakış açısı kazandırmayı hedefler. Sonuç olarak, başarılı ve doğru şekilde uygulanan bir EMDR tedavisi ile kişide depolanan kötü hafıza verilerinin yerini yeni, sağlıklı ve pozitif bakış açısı alır. Bu da bireyin topluma ve sosyal hayata kazanımında büyük rol oynar.

EMDR Nasıl Bulundu?

EMDR Terapi Nedir

EMDR, göz hareketlerinin kontrolü ile kişide hafıza yenileme ve güncel tecrübelerle bağlama işlemi olduğundan, toplumda sıklıkla hipnoz ile kıyaslanır. Fakat bu oldukça yanlış bir yaklaşımdır ve EMDR nasıl bulundu sorusunu daha detaylı açıklamamızı gerektirir.

EMDR terapi olarak da bilinen yaklaşım, 1987 yılında Amerikalı psikolog ve eğitimci Dr. Francine Shapiro’nun çalışmalarına dayanır. Shapiro’nun, travmatik yaşam deneyimlerine ait semptomları çözme konusunda göz hareketlerinin etkili olabileceğini savunan düşüncesi bu tedavinin temelini oluşturur. Tesadüfen keşfedilen bu bilgi, günümüzdeki halini alana kadar bir dizi kişi üzerinde denenmiş ve başarıya ulaştıktan sonra literatüre “EMDR” olarak geçmiştir. Ortaya çıkışının ardından günümüzde pek çok farklı terapi uygulamalarına dahil edilen EMDR, terapistlerin ve psikologların sık başvurduğu güvenilir bir tedavidir.

EMDR Terapi Kimlere Uygulanır?

EMDR, genel kabul gören güvenilir bir psikoterapi yöntemidir ancak çalışmanın amacına ulaşabilmesi için hem EMDR nedir iyice anlaşılmalı hem de hasta gereksinimleri doğru belirlenmelidir. Özellikle çocuklar üzerinde yapılacak uygulamalarda özel yeterlilikler ve teknikler gerekebilir. Genel olarak her yaştan ve cinsiyetten bireye uygulanan EMDR, şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir:

 • Kaygı bozuklukları
 • Taciz, tecavüz, ölüm, kaza gibi travmalar sonucu yaşanan stres bozuklukları
 • Fobiler
 • Depresyon
 • Stres
 • Performans kaygısı
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Uyku bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Migren
 • Fibromiyalji
 • Kronik ağrılar

Özetle; EMDR terapisi kimlere uygulanır denildiğinde oldukça geniş bir tablo ortaya çıksa da, tedavinin başarılı olması adına danışan-danışman uyumu sağlanmalı ve mutlaka alanında gerekli yetkinliklere sahip bir uzman tercihi yapılmalıdır.

EMDR Terapi Nasıl Uygulanır?

EMDR

EMDR, danışan bilinci açık şekilde uygulanan bir dizi farklı terapi aşamasına dayanır. Detaylı bir danışan-terapist seansı sonucu hastanın ruhsal durumu, eşlik eden hastalıkları, travmanın yapısı ve hasta üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde ele alınır. Bunun sonucunda kişiye özel ve kimi zaman farklı tedaviler veya çalışmalarla desteklenmesi gereken bir tedavi planı çıkarılır. Dolayısıyla “EMDR terapi nasıl uygulanır” denildiğinde, her çalışmanın kişiye ve yaşanan travmaya özgün olduğu bilinmelidir. Nitekim kimi basit travmalar kısa süreli terapiler sonucu çözülebilirken, kimileri uzun seanslar gerektirebilir. Ancak olağan bir EMDR psikoloji çalışmasının aşağıdaki adımlar üzerinden ilerlemesi beklenir:

Danışan Geçmişi

Her terapide olduğu gibi EMDR tedavisinde de ilk aşama detaylı danışan geçmiş sorgulamaları ile başlatılır. Böylece kişiye uygun ve yeterli bir plan oluşturulur.

Hazırlık

Plan oluşturma safhasından sonra danışan, tedavi ve aşamaları hakkında etraflıca bilgilendirilir, böylece sürece hazır hale getirilir.

Değerlendirme

Bu adımda danışanın hedef anıya dair sahip olduğu veriler ve hisler irdelenerek, depolanan kötü anıyı tersine getirme isteği tespit edilir.

Duyarsızlaştırma

Bu evrede doğrudan travmaya sebep olan anı üzerine yoğunlaşılır ve terapistin yönlendirmesi ile zihin-beden ilişkisi kurulur. Bu olaylar sırasında kişi, yaşanan olayların farkındadır fakat zihninin derin noktalarına ulaşarak negatif duygulara ve bu duyguların bedeninde yarattıklarına karşı farkındalık kazanabilir. Çift yönlü göz hareketleri sayesinde beynin sağ ve sol yarım küreleri eş zamanlı çalışarak birbiriyle etkileşime geçer, bu da kişinin hatırladığı anı üzerinde tam kontrol sahibi olarak duyarsızlaşmasına yardımcı olur.

Yerleştirme

Kişinin eski anıya karşı duyduğu rahatsızlığın ortadan kalkmasından sonra danışman, bu anının yerine pozitif düşünceler yerleştirir.

Beden Tarama

Yapılan çalışmanın kontrolü ve kişinin başka rahatsızlık duyduğu bir durum olup olmadığı araştırılır.

Kapanış

Kapanış evresinde, kişinin tamamen rahatlaması için bazı özel teknikler üzerinde durulur. Bu adımda psikolog, kişiye terapi ardından yapılması gereken çalışmalar ve olası tepkiler hakkında bilgi verir.

Yeniden Değerlendirme

Terapinin hedefine ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek amacıyla yeniden değerlendirme çalışmaları yapılır. Uzman psikolog veya terapist, kişiden geri bildirimler ister ve durum değerlendirmeleri yapar. Anlatılanlar üzerinden notlar alan danışman, tedaviyi sonlandırma veya bir süre daha devam ettirme kararı alabilir. Gereken durumlarda diğer anılar üzerinde çalışmayı önerebilir.

Çok aşamalı ve detaylı bir süreç olan EMDR, uzman psikolog kontrolünde uygulandığında travmatik anıların atlatılmasına ve kişinin yeniden hayata kazandırılmasına yardımcı olur. Bu nedenle EMDR nasıl yapılır ve ne zaman sonlandırılır gibi sorularınıza en doğru yanıtı, alanında eğitimli bir psikolog yardımı ile vermeniz önerilir.

EMDR Bilimsel mi?

EMDR Terapi
EMDR Terapi

Hipnoz ile karıştırılması sebebiyle “EMDR bilimsel mi” veya “EMDR güvenilir mi” gibi sorular pek çok kişinin sık araştırdığı konular arasındadır. Dr. Shapiro’nun tecavüz, fobi, panik atak, yas, doğal afet gibi çeşitli olumsuz deneyimlere maruz kalan kişiler üzerinde bilimsel olarak incelediği tedavi, uzun süreli çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış ve başka uzmanların katkısıyla günümüzdeki halini almıştır. Bu çalışmadan çıkan bilimsel sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:

 • EMDR göz hareketlerinin, rahatsız edici ve zararlı düşünceleri azaltabileceği teorisini temel alır.
 • Beyin, karşılaşılan her durumda yeni bilgi giren ve ileride bu bilgilerin etkin bir kaynak olarak kullanımını sağlayan organdır.
 • Yaşanan travmatik ve olumsuz olaylar beyindeki bilgi işleme sistemini bozuntuya uğratarak, kötü bilgilerin üzerine yeni veri girmeyi önler ve yeni deneyim kazanımlarına engel olur.
 • İşlenmeyen bilgiler beyinde izole şekilde depolanır ve kişinin her yeni olayda, sürekli aynı anı yeniden yaşıyor gibi hissetmesine sebep olur.
 • Göz hareketlerinin yardımıyla beynin bozulmuş mekanizmasına ulaşmayı hedefleyen EMDR uygulaması, işlenmemiş izole anıları aktif hale getirerek, yeniden öğrenimi mümkün kılar. Böylece kötü anıların kişi üzerindeki travmatik ve olumsuz etkilerini azaltır.

EMDR Zararlı mı?

EMDR terapinin kişi üzerinde bilinen bir olumsuz etkisi yoktur. Bu tür soruların birçoğu genellikle konuya karşı toplumda var olan bilgi eksikliğinden ve ön yargıdan kaynaklanmaktadır. Ancak terapinin başarısı için uzman psikolog seçimi son derece önemlidir. Gerekli yetkinliklere sahip, eğitimlerini tamamlamış ve güvenilir bir uzman eşliğinde sürdürülen tedavi süreci kişiye zarardan çok fayda sağlayacaktır. Nitekim doğru koşullarda ve gerektiği gibi uygulanan bir EMDR tedavisi, bireyin etkisinden çıkamadığı travmatik olayları daha rahat atlatmasına ve sahip olduğu olumsuz düşüncelerin yerine daha pozitif bir bakış açısı koymasına yardımcı olarak yaşam kalitesini ciddi anlamda artıracaktır.

Siz de etkisinden kurtulamadığınız kötü ve travmatik olaylar karşısında profesyonel bir tedavi almak istiyor fakat EMDR zararlı mı veya sizin için doğru teknikmi emin olamıyorsanız, buradan bize ulaşarak aklınızdaki bütün soru işaretlerini giderebilirsiniz.

Önerilen makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× WhatsApp